Projekty energetických úspor (EPC)

Domů / Služby / Projekty energetických úspor (EPC)

Co to je EPC?

Metoda Energy Performance Contracting (dále EPC) – „energetické služby se zárukou,“ „financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor“.

Cíl EPC

Optimalizace energetického hospodářství s akcentem na dosahování energetických úspor při minimalizaci rizika zákazníka a překlenutí jeho rozpočtových omezí.

Princip EPC

Veškeré investiční náklady spojené s realizací EPC zajistí dodavatel (firma energetických služeb, dále FES), který nese plnou zodpovědnost za návrh a realizaci úsporných opatření – tedy dodávka kompletního projektu „na klíč,“ zákazník jedná pouze s jedním dodavatelem, který celý projekt zastřeší. Zákazník poté investici postupně splácí a to až z dosažených úspor nákladů za energie. V praxi to znamená, že zákazník nemusí na realizaci projektu vynakládat žádné investiční prostředky, ani nijak navyšovat stávající náklady na provoz. Na nákup energií i modernizaci energetického hospodářství mu postačí stejný objem financí, jaké doposud vynakládal pouze na platby stávajícím dodavatelům energie.

Základní výhody EPC

  1. EPC je zaměřeno na optimalizaci energetického hospodářství zákazníka (snížení jeho provozních nákladů na energie), a to především v oblasti otopné soustavy a její regulace
  2. EPC řeší klíčový problém zákazníka: „potřebuji změnit stávající stav (zrenovovat nehospodárnou kotelnu, zefektivnit otopný systém), ale nemám dostatek finančních prostředků.“ EPC je proto hojně využíváno subjekty veřejného sektoru s různými rozpočtovými omezeními (nemocnice, školy, úřady apod.).
  3. EPC nenavyšuje stávající energetické náklady zákazníka! Po dobu kontraktu zákazník hradí částku odpovídající maximálně stávající úrovni energetických nákladů, přičemž v této částce hradí snížené energetické náklady a umořuje investici za novou úspornou technologii.
  4. Za celý průběh projektu zodpovídá FES (dodavatel), který na sebe bere veškerá rizika. FES má nárok na splátku svojí investice pouze v případě, že plní garantovanou úsporu energetických nákladů, která je průběžně vyhodnocována.
  5. Prostředky spojené s financováním EPC je povinen zajistit FES.

Podporujeme